ryšėti

ryšėti
1 ryšė́ti, rỹši (-ė́ja), -ė́jo tr., intr. būti užsirišusiam, dėvėti (skarelę, nuometą): Čia moters ryši nuometus, baltus skepetus ant galvos J. Ji visada gražiom skarelėm rỹši . Tą skepetą kasdie rỹši Dkš. Ji ryši senoviška languota skarele Alk. Ryšėjo pasibarzdžiavusi skarą Dg. Seniau užpakalin ryšė́davo skepetom Kb. Kam tu šite (šitaip) skarelę ryšì? Švd. Sesiutės ryšia šilkų skareles NS1306. Aš marti martavau, martavau, nuometėlį ryšėjau, ryšėjau NS43. Onytė anądien ryšė́jo – ai, kad graži [skarelė]! Mžš. Tu ma[no] skepetaite kiek kartų ryšėjai Vlk. Aš tau atnešiu šilkų skarelę, šilkų skarelę neigi ryšėtą (d.) . Misli, ilgai ryšė́si šitą[ja] skarele? Sdk. Paskutinę skarelę ryšė́ju Krkš.būti pasirišusiam: Po smakru jis ryšėjo ploną tautinę juostelę .būti surištam, surakintam: Tau pančiais ryšėti ir sunkūs darbai dirbti J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ryšėti — 2 ryšėti, ryši, ėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryšėti — vksm. Ji̇̀s rỹši naũją kaklãraištį, naujù kaklãraiščiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ryšėti — 3 ryšėti, rỹši, ėjo intr. turėti ryšių, santykiauti: Kap jie rỹši su vienas antru? Db …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kerpėti — 2 kerpėti, kerpi ( ėja), ėjo tr. ryšėti su skepeta; plg. 1 kerpti: Moters moka puikiai kerpėti galvą, t. y. ryšėti su skepeta J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parryšėti — 1 parryšėti 1. tr. sudėvėti, sunešioti apsirišus: Jau skarytę parryšėjai, da pinigų nemokėjai LTR(Ds). 2. tr., intr. ryšėti kurį laiką: Ana visą gyvenimą šilkinėm skarelėm parryšėjo Ds. ryšėti; įryšėti; išryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išryšėti — 1 išryšėti tr. išdėvėti kurį laiką apsirišus: Skysta skarelė, neilgai teišryšėsi Š. Visų skarelių nebeišryšėsiu, kiek jų turiu Aln. | refl. tr. Š. ryšėti; įryšėti; išryšėti; paryšėti; parryšėti; praryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaukintis — kvaũkintis, inasi, inosi ryšėti skarelę nepridengiant kaktos: Tu, kvauke, nekvaukinkis (nevaurinkis), ryšėdama ant viršugalvio, o palikdama pliką kaktą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paryšėti — 1 paryšėti tr. Kv, Dgč padėvėti, panešioti apsirišus: Neduodavo anyta paryšėt savo skarelės, ana gražią turėjo Lel. Paskolink man gražiosios skarelės paryšėt Ds. ryšėti; įryšėti; išryšėti; paryšėti; parryšėti; praryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paryšėti — 2 paryšėti tr., intr. kurį laiką rišti pėdus: Paryšėsi, gubas padėsi statyt J.Balt. ryšėti; paryšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praryšėti — 1 praryšėti 1. tr. Lp pirmą sykį apsirišti, pradėvėti: Ryt skarelę praryšėsiu Trgn. Bažnyčion neina, kurgi daugiau praryšė̃s tą skarelę Slm. ║ pirmą sykį pasirišti: Aš pas savo tėvulį savo lengvų parėdėlių pranešiot atejau, savo gražių karolėlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”